O projektach

 

Projekt „Nowy Start – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie od 1.11.2013r. do 28.02.2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 120 osób zamieszkujących lub zameldowanych na terenie powiatu lubelskiego.

 

        Działania w ramach projektu:

 

            1) grupowe doradztwo zawodowe

            2) indywidualne doradztwo zawodowe

            3) przygotowanie indywidualnych planów działania

4) kursy zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w następujących kierunkach:

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- stolarz / cieśla

- opiekun osób starszych

- kucharz małej gastronomii

5) trzymiesięczny staż u lokalnych pracodawców ściśle powiązany z ukończonym kursem

 

      Rekrutacja

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie kryteriów założonych w projekcie tj.: osoba pozostająca bez zatrudnienia w przedziale wiekowym między 16 a 64 rokiem życia, zamieszkującą lub zameldowaną na terenie powiatu lubelskiego, z wykształceniem co najmniej średnim lub zawodowym.

 

              Kontakt:

                Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie

                ul. Emilii Plater 2

                20 – 814 Lublin

                tel. 512 480 926

                info@nowystart.com.pl

                www.nowystart.com.pl/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celem Projektu „Lubelska Izba Rzemieślnicza – animator idei klasteringu” jest świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu jaką jest Lubelska Izba Rzemieślnicza nowych usług dla przedsiębiorców już skupionych oraz deklarujących chęć przystąpienia do powiązań kooperacyjnych w szczególności w branży : drzewnej , meblarskiej , budownictwa.

W ramach realizacji projektu wykonane będą usługi dotyczące opracowania dokumentów strategicznych , zadania promocyjne, organizacja konferencji oraz wdrożenie internetowej platformy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy :

Biuro Projektu.

Lubelska Izba Rzemieślnicza

Animator Klasteringu

Ul.Chopina 5

20-026 Lublin

Tel/Fax: 81 534-77-33

e-mail : biuro@lubelskiedrewno.org

 

OFERTA

 

Lista nowych usług wdrożonych przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą jako animatora klasteringu

Usługi przeznaczone są dla przedsiębiorców w szczególności z branży :

- Drzewnej

- Meblarskiej

- Budownictwa / Ekobudownictwa

oraz dla klastrów , powiązań kooperacyjnych , instytucji otoczenia biznesu.

 

1) Doradztwo w zakresie tworzenia Strategia Rozwoju

Obszary priorytetowe:

-Analiza SWOT przedsięwzięcia

- Harmonogram działań

-Budowa potencjału;

-Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów pracowniczych;

-Wdrażania innowacyjnych rozwiązań, współpraca B + R.

 

2) Doradztwo w zakresie Działań Marketingowych

Obszary priorytetowe :

-Strategiczne programy działania w obszarze instrumentów marketingu;

-Ekobudownictwo;

-Strategia dystrybucji;

-Identyfikacja wizualna;

-Strategia rozwoju produktu;

-Strategia Promocji;

-Marketing w Internecie;

-Certyfikaty ekologiczne.

 

3) Doradztwo i wdrażanie polityki jakości ( ISO)oraz polityka cenowa

-Przedstawienie treści polityki oraz procedur zarządzania jakością;

-Polityka Jakości;

-Zasady certyfikacji ISO;

-Polityka cenowa;

 

4) Doradztwo w zakresie komunikacji wewnętrznej i Public Relation

Obszary priorytetowe :

-Zasady budowy schematu komunikacji wewnętrznej;

-Komputerowe wspomaganie komunikacji wewnętrznej;

-Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej;

-Strategie public relations;

-Innowacyjny public relations w Internecie;

-Społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

5) Doradztwo w zakresie rozwoju eksportu

Obszary priorytetowe :

-Ustalenie pozycji wyjściowej działań eksportowych przedsiębiorstwa;

-Ustalenie eksportowych celów rynkowych;

-Wybór docelowych rynków eksportowych dla produktów;

-Proponowane kryteria wyboru produktów przeznaczonych na eksport;

-Proponowane reguły ustalania eksportowej strategii cenowej;

-Kryteria umożliwiające określenie budżetu działań proeksportowych;

-Charakterystyka ryzyk związanych z działalnością eksportową.

 

6) Doradztwo w zakresie tworzenie polityki wobec dostawców i funkcjonowania w klastrze

Obszary priorytetowe :

-Polityka wobec Dostawców;

-Zasady i narzędzia komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy członkami klastra.

 

7) Analiza potrzeb szkoleniowych i przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń

-diagnoza potrzeb szkoleniowych;

- przeprowadzanie szkoleń;

-opracowywanie systemów nowoczesnych systemów motywacyjnych;

-badanie efektywności wdrażania programów szkoleniowych ;

 

8) Usługa wdrożenie platformy współpracy dla przedsiębiorców

 

9) Usługa wdrożenia działań promocyjnych

-Kompleksowe przeprowadzania kampanii promocyjnych powiązań kooperacyjnych;

 

10) Kojarzenie partnerów

-Organizacja Konferencji / Spotkań / Warsztaty mających na celu kojarzenia partnerów;

-Zapewnienie moderatorów spotkań branżowych;

 

Prosimy o kontakt.